ZÁPISY DO MŠ 2020

04.04.2020 08:00
Vážení rodiče,   sdělujeme Vám, že na školní rok 2020/2021 byly do MŠ PŘIJATY děti s registračními čísly: – budova Podlesí 234                                           01, 02, 03, 06, 12,...
04.04.2020 09:26
ZÁPIS DO MŠ 2020  Na základě Opatření MŠMT 156-57/2020-1 ze dne 3. 4. 2020 stanovuje ředitelka mateřské školy následující postup při zápisu dětí do MŠ Podlesí a detašované pracoviště Bynina 66: TERMÍN ZÁPISU DO MŠ bude probíhat od 11.5 - 15.5.2020. Zápis do MŠ bude probíhat BEZ přítomnosti...
04.04.2020 09:27
FÁZE ZÁPISU DO MŠ PODÁNÍ ŽÁDOSTI Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby: do datové...
04.04.2020 09:29
DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let. Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii...
04.04.2020 09:48
Čestného prohlášení k očkování: Já ……………………………………………………………………………………………………. nar:…………………………………………………………………………………………………… trv. bytem:…………………………………………………………………………………………… (zákonný zástupce dítěte) prohlašuji, že ………………………………………………………………………… (jméno a příjmení dítěte) nar. ………………………………… se...
04.04.2020 09:49
Vážení rodiče, zde si můžete stáhnout  "Žádost o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 2020".  Pokud by to bylo možné, prosím, zákonné zástupce o oboustranný tisk. Žádost o přijetí dítě k PV 2020.docx (35400)    Pozor žádost byla aktualizována   Tímto zveme všechny...
04.04.2020 09:50
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Ředitelka Mateřské školy Valašské Meziříčí Podlesí 234, okres Vsetín, příspěvková organizace stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č....
04.04.2020 09:54
Dětský očkovací kalendář.pdf (520024)
05.04.2020 13:50
V současnosti jsou všechna pracoviště KPPP uzavřena, pracovníci mají nařízenu práci z domova. V rámci ní jsou připraveni klientům poskytnout služby formou emailové komunikace. Vedoucí jednotlivých pracovišť jsou k dispozici na svých služebních telefonech. V případě potřeby je můžete kontaktovat v...
07.04.2020 14:07
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku   MŠMT poskytuje materiál "Desatero pro rodiče dětí předškolního věku" (dále Desatero pro rodiče), který je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do...

ZÁPISY DO MŠ 2020

07.04.2020 14:07
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku   MŠMT poskytuje materiál "Desatero pro rodiče dětí předškolního věku" (dále Desatero pro rodiče), který je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do...
05.04.2020 13:50
V současnosti jsou všechna pracoviště KPPP uzavřena, pracovníci mají nařízenu práci z domova. V rámci ní jsou připraveni klientům poskytnout služby formou emailové komunikace. Vedoucí jednotlivých pracovišť jsou k dispozici na svých služebních telefonech. V případě potřeby je můžete kontaktovat v...
04.04.2020 09:54
Dětský očkovací kalendář.pdf (520024)
04.04.2020 09:50
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Ředitelka Mateřské školy Valašské Meziříčí Podlesí 234, okres Vsetín, příspěvková organizace stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č....
04.04.2020 09:49
Vážení rodiče, zde si můžete stáhnout  "Žádost o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 2020".  Pokud by to bylo možné, prosím, zákonné zástupce o oboustranný tisk. Žádost o přijetí dítě k PV 2020.docx (35400)    Pozor žádost byla aktualizována   Tímto zveme všechny...
04.04.2020 09:48
Čestného prohlášení k očkování: Já ……………………………………………………………………………………………………. nar:…………………………………………………………………………………………………… trv. bytem:…………………………………………………………………………………………… (zákonný zástupce dítěte) prohlašuji, že ………………………………………………………………………… (jméno a příjmení dítěte) nar. ………………………………… se...
04.04.2020 09:29
DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let. Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii...
04.04.2020 09:27
FÁZE ZÁPISU DO MŠ PODÁNÍ ŽÁDOSTI Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby: do datové...
04.04.2020 09:26
ZÁPIS DO MŠ 2020  Na základě Opatření MŠMT 156-57/2020-1 ze dne 3. 4. 2020 stanovuje ředitelka mateřské školy následující postup při zápisu dětí do MŠ Podlesí a detašované pracoviště Bynina 66: TERMÍN ZÁPISU DO MŠ bude probíhat od 11.5 - 15.5.2020. Zápis do MŠ bude probíhat BEZ přítomnosti...
04.04.2020 08:00
Vážení rodiče,   sdělujeme Vám, že na školní rok 2020/2021 byly do MŠ PŘIJATY děti s registračními čísly: – budova Podlesí 234                                           01, 02, 03, 06, 12,...