SPONZOŘI MŠ

OBROVSKÉ PODĚKOVÁNÍ za pomoc v podobě finančních darů, materiálních darů a vřelé přízně patří tradičním partnerům:

*   firmě DEZA a.s.

*   firmě CS Cabot, spol.  s.r.o.

*   firmě PWO Czech Republic a.s.

*   firmě FAREK stavební s.r.o. - pan Martinák

 *   anonymním dárcům MŠ

*   rodičům za materiál pro tvoření, dekorace do tříd, sladkosti a hračky

 

A VŠEM DALŠÍM ZA VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI A PODPORU NAŠÍ MŠ ..... DĚKUJEME! :)