ŠKOLKA DOMŮ

Milí rodiče, milé děti,
 
rádi bychom Vás touto cestou chtěli moc pozdravit a představit Vám novou sekci "ŠKOLKA DOMŮ", kde naleznete materiály, nápady, PL, které jsme pro Vás měli připravené, ale bohužel je v těchto časech nemůžeme společně vypracovávat, tvořit, vyrobit aj. 
Složka obsahuje mimo jiné i informace, materiály k distanční výuce. V souladu s ustanoveními § 184a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné (tzn. od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte), stanovena:
 
a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné
b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.
 
Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte (zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.). 
 
Pokud budou mít zájem i ostatní děti, mohou si společně se svými rodiči, tyto připravené věci společně vypracovat, vyrobit. 
Vaše výtvory, výkresy, PL aj. nám můžete vyfotit, naskenovat nebo poslat nám je na naši emailovou  adresu: mspodlesi@seznam.cz  nebo přinést do MŠ, ale po tel. domluvě s paní učitelkami. Děti - zákonní zástupci, prot které je předškolní vzdělávání povinné, nám vypracované materiál a výtvory budou předávat po tel. domluvě s paní učitelkami nebo v předem stanoveném termínu, který Vám sdělí paní učitelky přes e-mailové adresy, SMS aj. 

Školka domů

MOJE MAMINKA MÁ SVÁTEK - II.

MOJE MAMINKA MÁ SVÁTEK - II. posilovat a prohlubovat citové vztahy k mamince a celé rodině posilovat a podporovat děti při recitaci básní   protažení těla, procvičení celkové lokomoce těla a hrubé motoriky - procvičení poskoků snožmo, na jedné noze, střídání nohou, skok z místa,...
Celý článek

MOJE MAMINKA MÁ SVÁTEK - I.

MOJE MAMINKA MÁ SVÁTEK - I. posilovat a prohlubovat citové vztahy k mamince a celé rodině posilovat a podporovat děti při recitaci básní   protažení těla za pomoci HPH - "Uvíjíme věneček, Přišlo jaro se sluníčkem, Zajíček ve své jamce" rozhovor s maminkou na téma: "Proč bychom měli...
Celý článek

JARO JE ROZKVETLÁ LOUKA

JARO JE ROZKVETLÁ LOUKA osvojit, správně poznat a pojmenovat jarní květiny a stromy rozvoj paměti, jazykové oblasti řeči - správná výslovnost, recitace a intonace hlasu při přednesu rozvoj vztahu k živé a neživé přírodě   rozvoj hrubé motoriky a celkové lokomoce tělě za pomoci...
Celý článek

PŮJDU K ZÁPISU

PŮJDU K ZÁPISU! Podpořit předškoláky ke zvládnutí zápisu do ZŠ  - opakování potřebných znalostí u zápisu / představení, barvy, geometrické tvary, opakování všech percepcí /zraková, sluchová,  hmatová, čichová/, prostorová a časová orientace, paměť  rozvoj zrakové diferenciace...
Celý článek

PAŠIOVÝ TÝDEN

PAŠIJOVÝ TÝDEN Pašijový týden nebo-li také "Svatý či Velký". Hned po Květné neděli začíná velké čištění v domácnostech. Všude se bílí, upravuje zahrádka a okolí domu, čistí se okna a připravují se nové šaty. Modré pondělí  Název je odvozen od látky, která se ten den vyvěšuje v kostele. "Modré...
Celý článek

VELIKONCE JSOU TU!

VELIKONOCE JSOU TU! Seznamování se s tradicemi a zvyklostmi Velikonoc - poproste starší osobu, aby Vám přečetla připravený text, který Vás děti seznámí s tradicemi a zvyky o Velikonocích - PAŠIJOVÝ TÝDEN: mspodlesi.webnode.cz/news/pasiovy-tyden/ Reprodukce čteného textu...
Celý článek

LOGO HRÁTKY S MGR. ŠÁRKOU MUCHOVOU

Milí rodiče, ráda bych Vám představila úžasnou osobu -  paní Magistru, logopedku, lektorku, učitelku a hlavně ředitelku Mgr. Šárku Muchovou, která řídí Základní a Mateřskou školu v Kateřinicích. Paní ředitelku jsem požádala o spolupráci v logopedii. Jelikož Vašim dětem nemůžeme poskytnou výuku...
Celý článek

ZAJÍMAVÉ REPORTÁŽE

Milí rodiče, zde jsem pro Vás připravila zajímavé články či reportáže z různých oborů, možná pro inspiraci či k malému zamyšlení. Třeba se Vám budou...
Celý článek

FOTO - práce dětí

Milé děti, tak první obrázky už dorazily. Zde budou postupně vkládány obrázky, které od Vás dostaneme. Děkujeme a už se těšíme na další Práce Sofinky z Podlesí Matyáškovo Velikonoční přání pro seniory Velikonoční přání pro seniory od Haničky H. z Byniny      
Celý článek