ŠKOLKA DOMA

Milí rodiče, milé děti,
 
rády bychom Vás touto cestou chtěly s paní učitelkami moc pozdravit a představit Vám novou sekci "ŠKOLKA DOMŮ", kde naleznete materiály, nápady, PL, které jsme pro Vás měly připravené, ale bohužel je v těchto časech nemůžeme společně vypracovávat, tvořit, vyrobit aj.
Pokud budete mít zájem, můžete si společně se svými rodiči, tyto připravené věci spolu vypracovat, vyrobit. A když budete chtít, můžete nám Vaše výtvory, výkresy, vyfotit, naskenovat a poslat nám je na naši emailovou adresu: mspodlesi@seznam.cz.  
Vaše výtvory pak tady vložíme a každý se pak bude moci podívat, jak se Vám dílo zdařilo.
 
ZDRAVÍ VÁS NAŠE SLUNIČKO

Školka domů

03.04.2020 18:35
MOJE MAMINKA MÁ SVÁTEK - II. posilovat a prohlubovat citové vztahy k mamince a celé rodině posilovat a podporovat děti při recitaci básní   protažení těla, procvičení celkové lokomoce těla a hrubé motoriky - procvičení poskoků snožmo, na jedné noze, střídání nohou, skok z místa,...
04.04.2020 09:24
MOJE MAMINKA MÁ SVÁTEK - I. posilovat a prohlubovat citové vztahy k mamince a celé rodině posilovat a podporovat děti při recitaci básní   protažení těla za pomoci HPH - "Uvíjíme věneček, Přišlo jaro se sluníčkem, Zajíček ve své jamce" rozhovor s maminkou na téma: "Proč bychom měli...
04.04.2020 09:54
JARO JE ROZKVETLÁ LOUKA osvojit, správně poznat a pojmenovat jarní květiny a stromy rozvoj paměti, jazykové oblasti řeči - správná výslovnost, recitace a intonace hlasu při přednesu rozvoj vztahu k živé a neživé přírodě   rozvoj hrubé motoriky a celkové lokomoce tělě za pomoci...
04.04.2020 16:03
PŮJDU K ZÁPISU! Podpořit předškoláky ke zvládnutí zápisu do ZŠ  - opakování potřebných znalostí u zápisu / představení, barvy, geometrické tvary, opakování všech percepcí /zraková, sluchová,  hmatová, čichová/, prostorová a časová orientace, paměť  rozvoj zrakové diferenciace...
05.04.2020 15:45
PAŠIJOVÝ TÝDEN Pašijový týden nebo-li také "Svatý či Velký". Hned po Květné neděli začíná velké čištění v domácnostech. Všude se bílí, upravuje zahrádka a okolí domu, čistí se okna a připravují se nové šaty. Modré pondělí  Název je odvozen od látky, která se ten den vyvěšuje v kostele. "Modré...
07.04.2020 10:23
VELIKONOCE JSOU TU! Seznamování se s tradicemi a zvyklostmi Velikonoc - poproste starší osobu, aby Vám přečetla připravený text, který Vás děti seznámí s tradicemi a zvyky o Velikonocích - PAŠIJOVÝ TÝDEN: mspodlesi.webnode.cz/news/pasiovy-tyden/ Reprodukce čteného textu...
07.04.2020 14:05
Milí rodiče, ráda bych Vám představila úžasnou osobu -  paní Magistru, logopedku, lektorku, učitelku a hlavně ředitelku Mgr. Šárku Muchovou, která řídí Základní a Mateřskou školu v Kateřinicích. Paní ředitelku jsem požádala o spolupráci v logopedii. Jelikož Vašim dětem nemůžeme poskytnou výuku...
07.04.2020 14:33
Milí rodiče, zde jsem pro Vás připravila zajímavé články či reportáže z různých oborů, možná pro inspiraci či k malému zamyšlení. Třeba se Vám budou...
07.04.2020 16:04
 
09.04.2020 13:50
Milé děti, tak první obrázky už dorazily. Zde budou postupně vkládány obrázky, které od Vás dostaneme. Děkujeme a už se těšíme na další Práce Sofinky z Podlesí Matyáškovo Velikonoční přání pro seniory Velikonoční přání pro seniory od Haničky H. z Byniny