BUDOVA PODLESÍ

 
 
Třída Sluníčka
Bc. Dagmar Surá - ředitelka MŠ, logopedický asistent
Božena Pernická - učitelka, logopedický asistent
Ivana Plešková - Školní asistent - personální podpora
 
Provozní zaměstnanci
Šárka Krbová - zástupce ředitelky a ekonomka
Romana Machalová - vedoucí ŠJ
Jana Goldová - samostatná kuchařka
Ivana Plešková - uklízečka
 
Externí zaměstnanec:
Bc. Marcela Volková - speciální logoped