Inspekční zpráva a hodnocení činnosti MŠ Podlesí – Bynina

11.04.2017 18:21

Mezi 6. a 10. únorem letošního roku navštívili naši mateřskou školu zástupci České školní inspekce. Inspektorky hodnotily podmínky, průběh a výsledky vzdělávání poskytovaných naší mateřskou školou a plnění školního vzdělávacího programu. S radostí můžeme konstatovat, že MŠ Podlesí – Bynina obstála dle České školní inspekce na výbornou. Ocenila především maximální snahu našich pedagogů o aktivní zapojení dětí, akceptaci jejich individuálních potřeb a že vyvíjejí úsilí k úspěšnému zapojení všech dětí do třídního kolektivu.

Celou zprávu si můžete stáhnout pod tímto odkazem - Inspekční zpráva.pdf