Vítejte v naší školičce

Naše mateřská školička je předškolní zařízení, které ma dvě pracoviště. Ředitelství MŠ se nachází v malebné části Podlesí a detašované pracoviště v místní části Bynina. Na obou pracovištích působí vysoce kvalifikovaný pedagogický i provozní personál a obě školičky zajišťují nezávisle na sobě stravování. Vedle běžné činnosti nabízejí výuku logopedie, předplaveckou výuku, dopravní výchovu na dopravním hřišti, dále kroužky jako Flétničky, předškolní klub Klubíčko, nebo kroužek pohybových her. Úzce spolupracujeme se střediskem volného času Domeček, kde využíváme nabízench vyukových programů se zaměřením na keramiku, enviromentální výuku a mnohé další. Během roku obě pracoviště nabízejí výlety, karnevaly, tvořivé dílny pro rodiče s dětmi, nebo akce jako Ponocování, Sportovní dny atp.

Jsme tu pro Vás denně od 6.30 do 16.00 hod. 

Novinky

11.04.2017 18:21
Mezi 6. a 10. únorem letošního roku navštívili naši mateřskou školu zástupci České školní inspekce. Inspektorky hodnotily podmínky, průběh a výsledky...
<< 1 | 2 | 3