Vítejte v naší školce

Naše mateřská školka je předškolní zařízení, které ma dvě pracoviště. Ředitelství MŠ se nachází v malebné části Podlesí a detašované pracoviště v místní části Bynina. Na obou pracovištích působí vysoce kvalifikovaný pedagogický i provozní personál a obě školky zajišťují nezávisle na sobě stravování. Vedle běžné činnosti nabízejí výuku logopedie, předplaveckou výuku a dopravní výchovu na dopravním hřišti. Dále kroužky Zpěvníček a hýbánky, Barevná paletka a předškolní kluby Klubíčko a Šikulka. Jako jediná mateřská škola máme na detašovaném pracovišti tělocvičnu, proto je další kroužek zaměřený na celkový rozvoj hrubé motoriky a lokomoci těla s názvem Naše školka v pohybu. Úzce spolupracujeme se střediskem volného času Domeček, kde využíváme nabízených vyukových programů se zaměřením na keramiku, enviromentální výuku, Školky v pohybu a mnohé další. Během roku obě pracoviště nabízejí výlety, karnevaly, tvořivé dílny pro rodiče s dětmi, nebo akce jako Ponocování, Sportovní dny aj..

V tomto školním roce se naše mateřská škola se zapojila do projektu "Podpora inkluzivního vzdělávání základních a mateřských škol ve městě Valašské Meziříčí" (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013636).
V projektu jsme zapojeni do těchto aktivit:
Aktivita č. 1:   4.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků  a dalších pracovníků ve vzdělávání, jehož cílem je zavádění nových metod zaměřených na inkluzi
Aktivita č. 2:   4.3 Rozvoj rodičovských kompetencí, zapojování rodičů do přípravy
Aktivita č. 3:   4.6 Podporadenství a podpora rodičům pri jednání s pracovníky ve vzdělávacích, sociálních a zdravotnických službách
Aktivita č. 4:   4.10 Edukačně stimulační skupiny

Dále naše Mateřská škola Podlesí ve Valašském Meziříčí zíkala z rozpočtu Evropské unie a Národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu "Podpora Mateřské školy Valašské Meziříčí, Podlesí 234, okres Vsetín, formou šablon II" (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013697). Podporu jsme získlali v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy s názvem Podpora školy formou projektů zjednodušeného vykazování - výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha. Tento projekt navazuje na "Šablony I".

Jsme tu pro Vás denně od 6.30 do 16.00 hod.

Novinky

13.12.2018 00:00
MŠ Podlesí - Struktura rozpočtu Příloha: Struktura střednědobého výhledu rozpočtu PO  
24.05.2018 10:53
Informace o zpracovávání osobních údajů - MŠ Podlesí (GDPR) 
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>