Vítejte v naší školce

Naše mateřská školka je předškolní zařízení, které ma dvě pracoviště. Ředitelství MŠ se nachází v malebné části Podlesí a detašované pracoviště v místní části Bynina. Na obou pracovištích působí vysoce kvalifikovaný pedagogický i provozní personál a obě školky zajišťují nezávisle na sobě stravování. Vedle běžné činnosti nabízejí výuku logopedie, předplaveckou výuku a dopravní výchovu na dopravním hřišti. Dále kroužky Zpěvníček a hýbánky, Barevná paletka a předškolní kluby Klubíčko a Šikulka. Jako jediná mateřská škola máme na detašovaném pracovišti tělocvičnu, proto je další kroužek zaměřený na celkový rozvoj hrubé motoriky a lokomoci těla s názvem Naše školka v pohybu. Úzce spolupracujeme se střediskem volného času Domeček, kde využíváme nabízených vyukových programů se zaměřením na keramiku, enviromentální výuku, Školky v pohybu a mnohé další. Během roku obě pracoviště nabízejí výlety, karnevaly, tvořivé dílny pro rodiče s dětmi, nebo akce jako Ponocování, Sportovní dny aj..

V tomto školním roce se naše mateřská škola se zapojila do projektu "Podpora inkluzivního vzdělávání základních a mateřských škol ve městě Valašské Meziříčí" (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013636).
V projektu jsme zapojeni do těchto aktivit:
Aktivita č. 1:   4.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků  a dalších pracovníků ve vzdělávání, jehož cílem je zavádění nových metod zaměřených na inkluzi
Aktivita č. 2:   4.3 Rozvoj rodičovských kompetencí, zapojování rodičů do přípravy
Aktivita č. 3:   4.6 Podporadenství a podpora rodičům pri jednání s pracovníky ve vzdělávacích, sociálních a zdravotnických službách
Aktivita č. 4:   4.10 Edukačně stimulační skupiny

Dále naše Mateřská škola Podlesí ve Valašském Meziříčí zíkala z rozpočtu Evropské unie a Národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu "Podpora Mateřské školy Valašské Meziříčí, Podlesí 234, okres Vsetín, formou šablon II" (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013697). Podporu jsme získlali v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy s názvem Podpora školy formou projektů zjednodušeného vykazování - výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha. Tento projekt navazuje na "Šablony I".

Jsme tu pro Vás denně od 6.30 do 16.00 hod.

Novinky

25.06.2020 10:24
Milí rodiče, z důvodu plánované rekonstrukce budovy detašovaného pracoviště Bynina 66 školní rok 2019 - 2020 ukončen v úterý 30. černa 2020. Od 1....
25.06.2020 09:56
Dodatek ke směrnici č. 6 / 2020 ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítě te v mateřské škole ve školním roce 202 - 2021   Úplata za...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mateřská škola Podlesí a Bynina realizuje již druhý evropský projekt

 

Mateřská škola Podlesí a Bynina získala z rozpočtu Evropské unie dotaci na realizaci projektu „Podpora Mateřské školy Valašské Meziříčí, Podlesí 234, okres Vsetín, formou šablon II“ (registrační č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013697). Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha.

Projekt je realizován v období od 1.5.2019 do 30.4.2021. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Zajištěna tak bude personální podpora MŠ v podobě školního asistenta a dále bude probíhat také řada dalších vzdělávacích aktivit:

  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
  • Komunitně osvětová setkávání
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblastech čtenářské a matematické pregramotnosti a osobnostně sociálního rozvoje
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Realizace projektu povede ke zvýšení kvality předškolního vzdělávání na naší škole.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

plakát A3 na dveře.pdf (75673)